המייל היומי

המייל היומי שהרב יהודה שולח

הינו מייל ייחודי נשלח כמעט כל יום 

בנושא חסידות, ניהול האגו, שחרור מחרדות ועוד…

מעין מסגרת תומכת להוסיף כל יום

יותר בחירה חופשית ושמחת חיים  !